W jaki sposób działa Podpis Elektroniczny?

W jaki sposób działa Podpis Elektroniczny?

Należy zauważyć, że kwalifikowany podpis elektroniczny, który składamy obejmuje całą treść dokumentu, bez względu, czy został podpisany przykładowo plik w formacie pdf lub jeżeli podpisano plik skompresowany do formatu zip. Podpisanie pojedynczego dokumentu elektronicznego lub skompresowanych paczek dokumentów elektronicznych   w świetle definicji podpisu elektronicznego rodzi takie same skutki prawne. Niektórzy zamawiający oczekują od wykonawcy aby ten składał podpis kwalifikowany wielokrotnie pod każdą częścią np. oświadczenia, co zapewne wynika z wymogu poprzedniej ustawy PZP kiedy składano podpis własnoręcznie.

Bezwzględnie należy stwierdzić, że podpis elektroniczny dotyczy danych jako takich, a nie plików bądź dokumentów. Stąd niezależnie od tego, czy dojdzie do podpisania każdego pliku z osobna, kilku   dokumentów znajdujących się w jednym pliku, czy nawet wszystkich plików łącznie poprzez podpisanie pliku skompresowanego, należy uznać, że podpis tak złożony jest podpisem prawidłowym i tym samym brak podstaw do odrzucenia oferty, (patrz wyrok z dnia 5 marca 2020 r., KIO 296/20, KIO 297/20).