Co to jest K-PFPK i co oferuje?

Co to jest K-PFPK i co oferuje?

Już od dłuższego czasu współpracujemy z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.. Jednostka ta mieszcząca się przy ul. Sienkiewicza 38 w Toruniu jest organizacją „non profit” oferującą poręczenia zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania umowy, gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek oraz gwarancje zaliczki.

Oferta K-PFPK charakteryzuje się:

  • elastycznością treści gwarancji 
  • szybką i sprawną obsługą.
  • konkurencyjnymi cenami (opłata za poręczenie wadium wynosi 0,5% od wartości wadium przy związaniu ofertą na okres 30 dni ( opłata min. 150 zł))

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych (K-PFPK) powstał w 2002 roku z inicjatywy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jako podmiot, o którym mowa w art. 6bust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 5 974 000 mln  zł. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000147815, a zakres jego działania obejmuje całe województwo kujawsko-pomorskie.

w załączeniu logo funduszu oraz slajd z procedurą udzielania poręczeń

Similar Posts