Jak prawidłowo zabezpieczyć wadium?

Jak prawidłowo zabezpieczyć wadium?

O sukcesie i ważności złożonej oferty może decydować najdrobniejszy szczegół.  Nasza doradztwo skierowane jest do klientów, którzy pragną mieć pewność, że ich oferta nie zostanie odrzucona przez błędnie przygotowane dokumenty ofertowe. Ważne aby treść poręczenia odpowiadała zapisom SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Należy tu zwrócić uwagę przede wszystkim czy:  – zamawiający wymaga aby dokument poręczeniowy gwarantował wypłatę…

Co to jest K-PFPK i co oferuje?

Co to jest K-PFPK i co oferuje?

Co to jest K-PFPK i co oferuje? Już od dłuższego czasu współpracujemy z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.. Jednostka ta mieszcząca się przy ul. Sienkiewicza 38 w Toruniu jest organizacją „non profit” oferującą poręczenia zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania umowy, gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek oraz gwarancje zaliczki. Oferta K-PFPK charakteryzuje się:…

W jaki sposób działa Podpis Elektroniczny?

W jaki sposób działa Podpis Elektroniczny?

W jaki sposób działa Podpis Elektroniczny? Należy zauważyć, że kwalifikowany podpis elektroniczny, który składamy obejmuje całą treść dokumentu, bez względu, czy został podpisany przykładowo plik w formacie pdf lub jeżeli podpisano plik skompresowany do formatu zip. Podpisanie pojedynczego dokumentu elektronicznego lub skompresowanych paczek dokumentów elektronicznych   w świetle definicji podpisu elektronicznego rodzi takie same skutki prawne….